Utwórz fakturę

Edenred Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Edenred Slovakia
PIN 31328695
TIN 2020312294
Numer VAT SK2020312294
Data utworzenia 20 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Edenred Slovakia
Karadžičova 8, P.O.BOX 21
21582
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 116 220 €
Zysk 2 663 866 €
Kapitał 31 732 463 €
Kapitał własny 3 091 922 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250707222, 0415625855, 0484123390, 0556231016, 0556252475, 0905212561, 0905265516, 0905441906, 0911
Nr(y) faksu 0556231016, 0250707221
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,636,617
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,772,790
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 298,018
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 298,018
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 474,772
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 283,803
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 183,325
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,644
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,000,000
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 5,000,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,783,491
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 132,806
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 129,267
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,539
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 136,921
8. Podatek odroczony należności (481A) 136,921
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,285,258
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,404,619
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,404,619
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 12,710,390
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 170,249
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,228,506
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 72,193
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,156,313
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 80,336
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 13,294
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 48,845
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 18,197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,636,617
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,423,407
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 663,879
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 663,879
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 95,662
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 95,662
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,663,866
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,175,254
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,605
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,605
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,551,322
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,145,843
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,145,843
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 118,626
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 78,118
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 200,479
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,256
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 622,327
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 119,184
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 503,143
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37,956
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 37,956
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,452,376
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,116,220
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,522
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,436,854
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 650,344
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,088,522
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,460
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 702,537
D. Usług (účtová grupa 51) 2,397,096
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,564,034
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,972,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 516,046
4. Koszty społeczne (527, 528) 75,188
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,410
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 305,868
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 305,868
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,649
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,650
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,818
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,027,698
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,340,283
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 450,820
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 450,451
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 450,451
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 369
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,688
O. Walutowe straty (563) 2,961
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 30,727
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 417,132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,444,830
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 780,964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 805,486
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -24,522
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,663,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328695 TIN: 2020312294 Numer VAT: SK2020312294
 • Zarejestrowana siedziba: Edenred Slovakia, Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 21582, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 lipiec 1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  EDENRED SA 11 286 € (1.7%) Malakoff 922 40 Francúzsko
  EDENRED ITALIA S.R.L. 652 593 € (98.3%) Miláno 201 24 Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Krmanova 1808/8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.07.2013
   13.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   04.10.2013Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   03.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Philippe Stéphane Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   16.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Philippe Stéphane Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette Kerenuy Frigyes 41 A Budapešť 1028 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.02.2010
   11.12.2012Noví spoločníci:
   EDENRED SA Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   10.12.2012Zrušeny spoločníci:
   EDENRED PARTICIPATIONS Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   31.05.2011Nové obchodné meno:
   Edenred Slovakia, s. r. o.
   30.05.2011Zrušené obchodné meno:
   Edenred Slovakia s. r. o.
   25.09.2010Nové obchodné meno:
   Edenred Slovakia s. r. o.
   Noví spoločníci:
   EDENRED ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   EDENRED PARTICIPATIONS Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   24.09.2010Zrušené obchodné meno:
   ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   ACCOR SERVICES PARTICIPATIONS Immeuble Odyssey, avenue de France 110 Paríž 750 13 Francúzska republika
   10.06.2010Noví spoločníci:
   ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   09.06.2010Zrušeny spoločníci:
   ACCOR TRB Avenue Hermann Debroux 54 Brusel 1160 Belgické kráľovstvo
   04.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette Kerenuy Frigyes 41 A Budapešť 1028 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.02.2010
   03.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnoud Naguida utca 11 Budapešť 1112 Maďarská republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   02.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnoud Naguida utca 11 Budapešť 1112 Maďarská republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   01.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre August Albert Gagnoud Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   04.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Pierre August Albert Gagnoud Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   03.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnound Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   12.11.2008Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - závodné stravovanie
   15.01.2008Noví spoločníci:
   ACCOR SERVICES PARTICIPATIONS Immeuble Odyssey, avenue de France 110 Paríž 750 13 Francúzska republika
   ACCOR TRB Avenue Hermann Debroux 54 Brusel 1160 Belgické kráľovstvo
   14.01.2008Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA Rue de la Mare-Neuve 2 Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   21.12.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 8, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Košická 56, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   07.12.2007Noví spoločníci:
   ACCOR, SA Rue de la Mare-Neuve 2 Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   06.12.2007Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 1121 Budapešť Maďarská republika
   15.08.2007Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   02.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnound Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   01.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Šermířská 2378 Praha 6 169 00 Česká republika
   16.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Šermířská 2378 Praha 6 169 00 Česká republika
   15.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Ortenburgstr. 8 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 38 Bratislava 37 831 01
   17.06.2002Nové obchodné meno:
   ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   16.06.2002Zrušené obchodné meno:
   Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným
   20.06.2001Nové sidlo:
   Košická 56, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   19.06.2001Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michael Emil Roland Morizet Ortenburgstr. 8 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 38 Bratislava 37 831 01
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dušan Chudý Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Iveta Iváková Jungmannova 4 Bratislava
   23.10.2000Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dušan Chudý Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Iveta Iváková Jungmannova 4 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   22.05.2000Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   27.08.1999Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 1121 Budapešť Maďarská republika
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   ACCOR SA rue de la Mere-Nueve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 Budapest Maďarská republika
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   Reklamno - propagačná činnosť
   08.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
   Noví spoločníci:
   ACCOR SA rue de la Mere-Nueve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Accor sociéte anonyme rue de la Mere - Neuve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   24.03.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - závodné stravovanie
   14.12.1994Noví spoločníci:
   Accor sociéte anonyme rue de la Mere - Neuve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   13.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   20.07.1992Nové obchodné meno:
   Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servisná služba v oblasti závodného stravovania
   centrálny predaj stravných lístkov
   kúpa tovaru za účelom predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava