Utwórz fakturę

AXESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AXESS
PIN 31328831
TIN 2020355612
Numer VAT SK2020355612
Data utworzenia 17 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AXESS
Námestie Hraničiarov 31-33
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 478 159 €
Zysk 82 984 €
Kapitał 879 390 €
Kapitał własny 753 390 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233014944, 0262247538, 0262247570, 0267201300, 0267201312, 90545513, 9455135
Nr(y) faksu 0262247538
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 960,582
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 523,549
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 523,549
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 480,294
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,915
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 340
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 435,620
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 226,864
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 226,864
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,864
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 208,756
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,216
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 207,540
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,413
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 960,582
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 555,847
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,196
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,196
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,271
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,271
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 432,396
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 434,227
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,831
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,984
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 404,735
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 167,306
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 144,664
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,642
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 228,726
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,823
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,823
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 47,533
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 62,657
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,193
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,690
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 830
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,703
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,703
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,478,159
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 120,981
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,352,699
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,479
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,360,772
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 107,445
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,789
D. Usług (účtová grupa 51) 105,855
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,023,626
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 778,822
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 225,488
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,316
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,160
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 67,491
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 67,491
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 406
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 117,387
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,207,591
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 51
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 51
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,234
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,232
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,176
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 110,211
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,227
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,227
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 82,984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328831 TIN: 2020355612 Numer VAT: SK2020355612
 • Zarejestrowana siedziba: AXESS, Námestie Hraničiarov 31-33, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01 17.07.1992
  Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00 30.04.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Ďurčo 11 066 € (33.3%) Jasovská 11 Bratislava 851 01
  Ing. Igor Dugovič 11 064 € (33.3%) Homolova 12 Bratislava 841 00
  Ing. Robert Matzenauer 11 066 € (33.3%) Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00 Vznik funkcie: 30.04.2013
   29.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   11.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01
   30.12.2008Nové obchodné meno:
   AXESS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie Hraničiarov 31-33 Bratislava 851 03
   29.12.2008Zrušené obchodné meno:
   "AXESS, spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Medveďovej 1/a Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Takáč Ožvoldikova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Pavel Zvolenec Osuského 32 Bratislava 851 03
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo - zástupca riaditeľa Jasovská 11 Bratislava 851 01
   28.02.1996Nové sidlo:
   Medveďovej 1/a Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   27.02.1996Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   09.09.1994Nové predmety činnosti:
   montáže, oprava, servis elektrických zariadení, výpočtovej, meracej a regulačnej techniky
   22.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Ladislav Takáč Ožvoldikova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Pavel Zvolenec Osuského 32 Bratislava 851 03
   21.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   08.03.1993Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   07.03.1993Zrušené sidlo:
   Nová strojnícka 1 Bratislava 825 64
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   "AXESS, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Nová strojnícka 1 Bratislava 825 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ASRTP a výpočtovej techniky
   príprava aplikácií ASRTP
   sprostredkovanie nákup a predaj VT
   servisná činnosť VT a ASRTP
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo - zástupca riaditeľa Jasovská 11 Bratislava 851 01