Utwórz fakturę

Fipoko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Fipoko
Stan Zniszczono
PIN 31328920
TIN 2020800452
Data utworzenia 23 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Fipoko
Pribinova 25
81109
Bratislava
Financial information
Zysk -73 197 €
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,020,469
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,020,469
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,020,469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,020,469
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,020,469
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,020,469
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) -518,175
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,607
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,607
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,577,040
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,726,362
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,149,322
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -73,197
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,920
D. Usług (účtová grupa 51) 75,016
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,904
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -82,920
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -75,016
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,009
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,009
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12,009
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,005
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -70,915
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,282
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,282
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -73,197
Date of updating data: 10.10.2016
 • PIN :31328920 TIN: 2020800452
 • Zarejestrowana siedziba: Fipoko, Pribinova 25, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 lipiec 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Fipoko, s. r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   27.11.2014Nové obchodné meno:
   Fipoko, s. r. o. v likvidácii
   11.06.2014Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   23.07.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným