Utwórz fakturę

STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava
PIN 31329314
TIN 2020343314
Numer VAT SK2020343314
Data utworzenia 29 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava
Polianky 17
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 238 505 €
Zysk 13 597 €
Kapitał 1 021 981 €
Kapitał własny 1 008 495 €
Dane kontaktowe
E-mail karin@vastusko.sk
Telefon(y) 0264286662, 0264286713, 0264461217
Telefon(y) kom. 0908702808, 0908790213
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,068,360
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 587,666
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 587,666
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 580,378
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,288
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 480,031
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 474,598
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 74,731
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,731
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 399,867
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,433
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 251
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,182
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 663
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 663
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,360
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,020,592
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,209,819
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,209,819
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,190
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,190
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 540
2. Inne fundusze (427, 42X) 540
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 368
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 368
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -226,922
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,672
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -229,594
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,597
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,768
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,390
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 320
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,070
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,217
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,361
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,361
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,118
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,705
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,019
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,161
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 262,138
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 238,505
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 226,814
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,691
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 242,300
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,579
D. Usług (účtová grupa 51) 53,720
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 65,793
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,503
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,199
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,091
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,813
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,865
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,865
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,274
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,256
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,795
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 123,515
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,633
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23,633
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23,633
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 739
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 545
2. Pozostałe koszty (562A) 545
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 194
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 22,894
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,099
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,502
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,502
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,597
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31329314 TIN: 2020343314 Numer VAT: SK2020343314
 • Zarejestrowana siedziba: STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava, Polianky 17, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Smirnov Repašského 5 Bratislava 841 02 01.02.2012
  Jurij Šarapov Chalturinskaja 9 Moskva 107392 Ruská federácia 01.04.2012
  Natalia Smirnova Repašského 5 Bratislava 841 02 01.03.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT spol. s r.o. 0 € (0%) Nikitsky bulvár 7 Moskva 121 019 Ruská federácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Natalia Smirnova Repašského 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.03.2012
   11.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Smirnov Repašského 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.02.2012
   Jurij Šarapov Chalturinskaja 9 Moskva 107392 Ruská federácia Vznik funkcie: 01.04.2012
   10.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.10.2000
   Ing. Andrej Alexandrovič Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   24.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Alexandrovič Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   23.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrey Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   09.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Andrey Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT spol. s r.o. Nikitsky bulvár 7 Moskva 121 019 Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.10.2000
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT s.r.o. Suvorovskij bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava
   11.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Overčenko Viačeslav Fjodorovič Lipského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 03.04.2002
   15.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava
   14.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Malyšev Jurij Alexejevič Lipského 6 Bratislava
   26.05.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   výroba píliarska
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   opravy motorových vozidiel
   25.05.2000Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí /na veci, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vecí vykonávať len s týmto povolením/
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   garančný a pozáručný servis, opravárenská služba automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prenájom skladových a odstavných plôch priestorov
   14.09.1993Noví spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT s.r.o. Suvorovskij bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Malyšev Jurij Alexejevič Lipského 6 Bratislava
   Ing. Overčenko Viačeslav Fjodorovič Lipského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 03.04.2002
   13.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   06.05.1993Noví spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   05.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Dmitrij Anatolevič Ananin Samarkansky Bulvar 13 Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   20.10.1992Noví spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   29.07.1992Nové obchodné meno:
   STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí /na veci, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vecí vykonávať len s týmto povolením/
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   garančný a pozáručný servis, opravárenská služba automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prenájom skladových a odstavných plôch priestorov
   Noví spoločníci:
   Dmitrij Anatolevič Ananin Samarkansky Bulvar 13 Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava