Utwórz fakturę

I. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Nazwa firmy I.
PIN 31329357
TIN 2020800584
Numer VAT SK2020800584
Data utworzenia 21 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I.
Pri starej prachárni 14
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 106 312 €
Zysk -61 406 €
Kapitał 437 930 €
Kapitał własny -167 658 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243637515
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 595,931
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 545,979
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 168,533
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 160,533
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 377,446
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 377,446
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,952
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,443
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,068
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,068
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 2,041
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,334
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,509
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,403
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,106
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 595,931
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -253,794
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -199,690
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,397
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -214,087
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -61,406
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 849,725
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 118,534
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 117,410
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,124
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 731,191
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 87,122
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,122
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 626,441
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,035
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,126
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,467
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 94,880
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 106,312
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 94,880
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,432
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,863
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,806
D. Usług (účtová grupa 51) 79,250
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,564
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,740
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,688
4. Koszty społeczne (527, 528) 136
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,664
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,516
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,516
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,063
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -64,551
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,824
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,907
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 5,906
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 5,906
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,802
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,751
2. Pozostałe koszty (562A) 1,751
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 51
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,105
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -60,446
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -61,406
Date of updating data: 25.07.2016
Date of updating data: 25.07.2016