Utwórz fakturę

ZIRKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZIRKON
PIN 31329403
TIN 2020311909
Numer VAT SK2020311909
Data utworzenia 29 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZIRKON
Vajanského nábrežie 17b
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 319 175 €
Zysk 11 881 €
Kapitał 177 505 €
Kapitał własny 146 788 €
Dane kontaktowe
E-mail zirkon@zirkon.sk
Telefon(y) 0254418380, 0905770697
Telefon(y) kom. 0905770697
Nr(y) faksu 0254418381
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 76,203
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,419
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,419
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,542
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 25,877
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,551
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,812
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,812
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,938
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,938
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,938
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 6,608
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 6,608
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,193
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 657
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,536
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,233
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,233
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 76,203
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,669
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,275
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 11,275
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,874
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,874
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,881
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,534
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 643
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 643
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,635
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,813
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,813
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,900
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 373
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 192
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,357
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,256
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 319,174
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 319,175
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 315,434
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,741
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 304,971
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 206,544
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,237
D. Usług (účtová grupa 51) 78,884
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,033
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,476
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,533
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,148
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,125
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,125
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,204
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,510
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,366
O. Walutowe straty (563) 29
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,337
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,363
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,841
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31329403 TIN: 2020311909 Numer VAT: SK2020311909
 • Zarejestrowana siedziba: ZIRKON, Vajanského nábrežie 17b, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava 09.08.2001
  Ing. Ladislav Daniš Laténska 674/28 Bratislava-Rusovce 851 10 03.12.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Eva Kováčová 6 640 € (100%) Latenská 28 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Daniš Laténska 674/28 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 03.12.2014
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Daniš Latenská 28 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.12.2008
   13.12.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Daniš Latenská 28 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.12.2008
   12.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.07.2005Nové sidlo:
   Vajanského nábrežie 17b Bratislava 811 02
   07.07.2005Zrušené sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   09.08.2001Nové sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava
   08.08.2001Zrušené sidlo:
   Rajská 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava 811 08
   08.02.2000Nové sidlo:
   Rajská 1 Bratislava 811 08
   07.02.2000Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   17.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava
   16.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   17.04.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava 811 08
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   16.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jiří Zlámal Meličkovej 11 Bratislava
   10.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   09.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Richard Rakovský Nejedlého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   23.06.1993Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jiří Zlámal Meličkovej 11 Bratislava
   22.06.1993Zrušené sidlo:
   Nejedlého 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Rakovský
   29.07.1992Nové obchodné meno:
   ZIRKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 3 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, predaj tovaru a leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Richard Rakovský Nejedlého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Rakovský