Utwórz fakturę

ANKO ANKO /v skratke/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANKO ANKO /v skratke/
PIN 31329551
TIN 2020316815
Numer VAT SK2020316815
Data utworzenia 26 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANKO ANKO /v skratke/
Šťastná 11
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 491 €
Zysk -23 299 €
Kapitał 78 443 €
Kapitał własny -38 217 €
Dane kontaktowe
E-mail anko@ank.sk
Telefon(y) 0243423096
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,231
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,400
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,404
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,285
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,281
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,106
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 56,635
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,516
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -45,520
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,299
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,151
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 593
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 116,477
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,729
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,268
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,529
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 107,951
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,081
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 54,491
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,346
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,416
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,167
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,562
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 75,436
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 18,781
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,255
C. Usług (účtová grupa 51) 11,207
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,068
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 556
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 21,667
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 902
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -20,945
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -7,481
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,394
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,394
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,394
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -22,339
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -23,299
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31329551 TIN: 2020316815 Numer VAT: SK2020316815
 • Zarejestrowana siedziba: ANKO ANKO /v skratke/, Šťastná 11, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava 08.09.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Kliment 6 639 € (100%) Kapicova 13 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.05.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   01.12.2004Noví spoločníci:
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava 851 01
   30.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   AICHHORN HOLDING Ges.m.b.H Taborstrasse 24a Viedeň Rakúsko
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   08.09.2000Noví spoločníci:
   AICHHORN HOLDING Ges.m.b.H Taborstrasse 24a Viedeň Rakúsko
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kliment Kapicova 13 Bratislava
   07.09.2000Zrušeny spoločníci:
   AICHHORN & Co Gesellschaft m.b.H. Tabortrasse 24a Viedeň Rakúsko
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Jasovského 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kliment Jasovská 51 Bratislava 851 01
   18.07.1994Nové sidlo:
   Šťastná 11 Bratislava 821 05
   17.07.1994Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   11.03.1993Noví spoločníci:
   Michal Čája Landaouva 26 Bratislava
   Peter Kliment Jasovského 51 Bratislava
   10.03.1993Zrušeny spoločníci:
   DANEX spol. s r.o. Páričkova 18 Bratislava
   26.06.1992Nové obchodné meno:
   ANKO spoločnosť s ručením obmedzeným ANKO spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu, veľkoobchod a maloobchod a služby všetkého druhu v ČSFR ako aj import a export tovaru
   sprostredkovanie obchodov na komisionálnej báze pre zahraničných a tuzemských partne- rov na vlastné meno a vlastný účet
   uskutočňovanie zahranično-obchodných operácií okrem bankových operácií
   účasť na podnikaní spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania v tuzemsku aj v zahraničí
   Noví spoločníci:
   AICHHORN & Co Gesellschaft m.b.H. Tabortrasse 24a Viedeň Rakúsko
   DANEX spol. s r.o. Páričkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kliment Jasovská 51 Bratislava 851 01