Utwórz fakturę

B E H U S T A V - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B E H U S T A V
PIN 31329624
TIN 2020352015
Numer VAT SK2020352015
Data utworzenia 06 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B E H U S T A V
Wolkrova 41
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 152 582 €
Zysk 33 511 €
Kapitał 85 376 €
Kapitał własny 77 579 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421904591483, +421948376070
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,866
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,866
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,866
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,542
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,024
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,544
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,544
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,477
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,518
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,741
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,777
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,943
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,104
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,104
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,511
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -1,535
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,237
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,237
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -2,772
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 530
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -7,004
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 792
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 152,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 152,582
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 152,082
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,722
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,415
D. Usług (účtová grupa 51) 30,565
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,477
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,537
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,771
4. Koszty społeczne (527, 528) 169
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 596
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,125
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,860
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,102
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 899
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 899
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -897
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,963
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,452
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,452
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,511
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31329624 TIN: 2020352015 Numer VAT: SK2020352015
 • Zarejestrowana siedziba: B E H U S T A V, Wolkrova 41, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01 06.08.1992
  Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01 10.01.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Lukáš Hulanský 3 552 € (50%) Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
  Marta Hulanská 3 552 € (50%) Wolkrova 41 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
   Marta Hulanská Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.08.1992
   04.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   31.01.2005Noví spoločníci:
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.01.2005
   30.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   12.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   11.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   06.08.1992Nové obchodné meno:
   B E H U S T A V spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie občianských a bytových stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava