Utwórz fakturę

ELTESO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELTESO
PIN 31329781
TIN 2020912289
Numer VAT SK2020912289
Data utworzenia 06 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELTESO
Kukučínova 44
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 124 122 €
Zysk 8 162 €
Kapitał 109 720 €
Kapitał własny 42 144 €
Dane kontaktowe
E-mail elteso@elteso.sk
Telefon(y) 02071349920713499, 020720713499
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 83,687
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,520
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,520
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,520
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,673
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,750
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 49,694
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,694
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,056
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,923
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 191
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,732
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 494
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 494
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 83,687
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,306
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 34,841
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 34,841
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,162
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,381
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,381
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,997
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,997
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,384
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 123,960
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 124,122
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,202
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,759
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,580
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 60,476
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,209
D. Usług (účtová grupa 51) 45,146
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 147
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,840
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,840
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 762
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,542
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,130
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 58
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 58
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,486
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,324
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,324
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015