Utwórz fakturę

Charis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Charis
PIN 31329861
TIN 2020328651
Numer VAT SK2020328651
Data utworzenia 10 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Charis
Ipeľská 3
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 919 €
Zysk 2 161 €
Kapitał 17 239 €
Kapitał własny 5 545 €
Dane kontaktowe
E-mail charis@upcmail.sk
Telefon(y) 0905515620
Telefon(y) kom. 0905515620
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,962
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,949
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,382
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 217
3. Produkty (123) - /194/ 5,165
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 386
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,836
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,836
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -6,626
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,181
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,127
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,054
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,962
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,707
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,518
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,122
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,122
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,736
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,310
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,046
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,161
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,255
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,575
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 405
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 193
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,477
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 654
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 654
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,919
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,919
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,057
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,862
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 103
D. Usług (účtová grupa 51) 12,328
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,483
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,804
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,679
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,973
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,488
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 132
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 132
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,841
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 680
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 680
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,161
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31329861 TIN: 2020328651 Numer VAT: SK2020328651
 • Zarejestrowana siedziba: Charis, Ipeľská 3, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce 29.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Gregor 3 320 € (50%) Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
  MUDr. Silvester Krčméry ml. 3 320 € (50%) Žiarska 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   19.11.1993Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických, neperiodických publikácií a ostatných tlačovýn
   inzertná činnosť
   10.08.1992Nové obchodné meno:
   Charis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ipeľská 3 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj v oblasti polygrafie
   príprava a predpríprava tlače vykonávaná výpočtovou technikou
   sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti polygrafie
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava