Utwórz fakturę

ENERGOSOFT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ENERGOSOFT
PIN 31330142
TIN 2020316914
Numer VAT SK2020316914
Data utworzenia 14 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENERGOSOFT
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 81 880 €
Zysk 29 836 €
Kapitał 9 779 €
Kapitał własny 7 184 €
Dane kontaktowe
E-mail energosoft@dialtelecom.sk
Telefon(y) 0252733894, 00250251147, 0250251147, 0250251618
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,440
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 63
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 74,357
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 74,440
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,580
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,441
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,836
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,860
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 33,818
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 12,022
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,275
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 451
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 42
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 81,880
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 81,880
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 48,026
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,627
C. Usług (účtová grupa 51) 7,110
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 39,245
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 44
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 33,854
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 73,143
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 396
M. Koszty oprocentowania (562) 215
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 181
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -395
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 33,459
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,623
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 29,836
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016