Utwórz fakturę

F. R. & G. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F. R. & G.
PIN 31330312
TIN 2020299556
Numer VAT SK2020299556
Data utworzenia 17 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F. R. & G.
Ružová 8
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 589 €
Zysk -632 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,148
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,070
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,632
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,632
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 438
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 349
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 89
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 78
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,148
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,162
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,810
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -830
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,680
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,680
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -632
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -14
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -14
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,712
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,589
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,252
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,760
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,577
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,158
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 523
D. Usług (účtová grupa 51) 39,528
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 83
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 431
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -32,039
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 103
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 328
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31330312 TIN: 2020299556 Numer VAT: SK2020299556
 • Zarejestrowana siedziba: F. R. & G., Ružová 8, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14 08.03.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľudmila Pastierová 2 490 € (37.5%) 94 Dolný Bar 930 14
  Oleg Pastier 2 490 € (37.5%) Dolný Bar 930 14
  Karol Chmel 1 660 € (25%) Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.10.2009Noví spoločníci:
   Oleg Pastier 94 Dolný Bar 930 14
   15.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Oleg Pastier Furdekova 7 Bratislava 851 04
   07.11.2007Noví spoločníci:
   Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   06.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   23.10.2007Noví spoločníci:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   22.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   23.12.2005Nové sidlo:
   Ružová 8 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   03.04.2002Nové sidlo:
   Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   02.04.2002Zrušené sidlo:
   Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   04.06.2001Noví spoločníci:
   Karol Chmel Medveďovej 22 Bratislava 851 04
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Oleg Pastier Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   03.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Karol Chmel J. Kráľa 1299 Zvolen 960 01
   Jiří Olič nám. SNP 6 Bratislava 811 06
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Oleg Pastier Záhradnícka 29 Bratislava 811 07
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   23.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   22.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   17.08.1992Nové obchodné meno:
   F. R. & G. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Karol Chmel J. Kráľa 1299 Zvolen 960 01
   Jiří Olič nám. SNP 6 Bratislava 811 06
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Oleg Pastier Záhradnícka 29 Bratislava 811 07
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02