Utwórz fakturę

ENGAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.10.2016
Basic information
Nazwa firmy ENGAS
PIN 31330371
TIN 2020397390
Numer VAT SK2020397390
Data utworzenia 19 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENGAS
Nábrežie mládeže 89
94901
Nitra
Financial information
Sprzedaż i dochody 277 582 €
Zysk -130 904 €
Kapitał 4 956 646 €
Kapitał własny 3 203 547 €
Dane kontaktowe
E-mail engas1@stonline.sk
Telefon(y) 0254653791, 0376505424
Telefon(y) kom. 0905885330, 0907774830
Date of updating data: 24.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,840,752
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,840,752
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,355,840
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,159
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 84,324
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,752
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,980,911
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,982,392
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 2,406,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 2,406,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 218,430
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 488,534
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -130,904
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 998,519
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 861,039
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 137,415
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,134
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,392
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,485
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 106,404
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 65
Date of updating data: 24.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 277,582
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 270,911
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,670
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 409,995
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,743
C. Usług (účtová grupa 51) 68,443
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 105,394
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,093
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 216,912
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 977
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,433
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -132,413
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 195,725
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3,356
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,262
X. Interesu dochód (662) 94
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 871
M. Koszty oprocentowania (562) 137
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 734
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 2,485
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -129,928
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 976
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -130,904
Date of updating data: 24.10.2016
Date of updating data: 24.10.2016
 • PIN :31330371 TIN: 2020397390 Numer VAT: SK2020397390
 • Zarejestrowana siedziba: ENGAS, Nábrežie mládeže 89, 94901, Nitra
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Mojžiš, CSc. Magurská 3488/5B Bratislava - Nové Mesto 831 01 21.10.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 1 082 700 € (45%) Msida Maltská republika
  OKLOPSIA HOLDING LIMITED 601 500 € (25%) Msida Maltská republika
  KUKBURG HOLDING a.s. 360 900 € (15%) Vonoklasy 252 28 Česká republika
  E-Invest Group a.s. 360 900 € (15%) Praha 1 118 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mojžiš , CSc. Magurská 3488/5B Bratislava - Nové Mesto 831 01
   25.02.2015Noví spoločníci:
   E-Invest Group a.s. Hradčanské nám. 61/11 Praha 1 118 00 Česká republika
   08.01.2015Noví spoločníci:
   LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED Tal-Qroqq Street, Tower Gate Place MSD1703 Msida Maltská republika
   OKLOPSIA HOLDING LIMITED Tal-Qroqq Street, Tower Gate Place MSD1703 Msida Maltská republika
   KUKBURG HOLDING a.s. Lesní 100 Vonoklasy 252 28 Česká republika
   09.08.2007Nové predmety činnosti:
   plynárenstvo- výroba plynu
   20.04.2006Nové sidlo:
   Nábrežie mládeže 89 Nitra 949 01
   19.08.1992Nové obchodné meno:
   ENGAS s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie vyhradených ložísk
   úprava, zušlachťovanie a výroba energie v súvislosti s dobývaním
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ