Utwórz fakturę

ISSUA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ISSUA
PIN 31330410
TIN 2020950041
Data utworzenia 18 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISSUA
Kolárska 8
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 000 €
Zysk 92 800 €
Kapitał 183 631 €
Kapitał własny 182 836 €
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 220,485
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 24,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 24,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 196,485
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 523
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 523
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 523
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 195,962
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,311
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 194,651
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 220,485
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 219,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 119,174
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 119,174
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,800
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 789
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 789
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 420
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 420
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,350
D. Usług (účtová grupa 51) 1,910
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 430
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,650
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,090
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 90,017
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 90,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 90,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 75
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 89,942
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 93,592
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 792
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 792
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 92,800
Date of updating data: 23.06.2016
Date of updating data: 23.06.2016