Utwórz fakturę

VITAMTRADE Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Nazwa firmy VITAMTRADE Bratislava
PIN 31330631
Data utworzenia 20 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VITAMTRADE Bratislava
Nerudova 4
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 532 576 €
Zysk 7 918 €
Kapitał 46 788 €
Kapitał własny 10 722 €
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 310,519
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 77,801
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 77,801
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 77,801
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 181,905
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,334
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,334
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 92,265
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 89,440
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,440
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,825
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88,306
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 86,410
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,896
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 50,813
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,030
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 43,783
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 310,519
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,250
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,332
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,545
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -213
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,918
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 291,973
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 58,197
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 57,432
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 105
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 660
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 233,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 207,818
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 207,818
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,322
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 728
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,528
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,704
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 676
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 676
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 296
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 296
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 519,780
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 532,576
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 519,781
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,410
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 270,200
D. Usług (účtová grupa 51) 194,886
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,595
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,607
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,854
4. Koszty społeczne (527, 528) 134
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,183
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,887
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,887
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,280
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,166
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,695
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,368
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,592
2. Pozostałe koszty (562A) 2,592
O. Walutowe straty (563) 173
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,603
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,368
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,798
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,918
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016
 • PIN :31330631
 • Zarejestrowana siedziba: VITAMTRADE Bratislava, Nerudova 4, 04001, Košice
 • Data utworzenia: 20 sierpień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.12.2000Nové sidlo:
   Nerudova 4 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   Potravinársky priemysel "VITAMINKA" a.s. Prilep Lece Koteski 23 PRILEP Republic of Macedonia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Dime Trpčevski Kpt. Nálepku 5 Košice
   20.08.1992Nové obchodné meno:
   VITAMTRADE Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie