Utwórz fakturę

POLNOMARKET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy POLNOMARKET
PIN 31330673
TIN 2020314846
Numer VAT SK2020314846
Data utworzenia 19 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba POLNOMARKET
Šumavská 38
82060
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 386 664 €
Zysk -5 555 €
Kapitał 165 143 €
Kapitał własny 29 324 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0465423502
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 47,612
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 47,612
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 103,406
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,285
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,174
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 151,018
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,769
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 1,494
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,998
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 19,193
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,555
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 127,249
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 123,032
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,716
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,858
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,203
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 109,255
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,217
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 386,664
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 385,850
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 0
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 75
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 739
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 388,165
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 302,218
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,745
C. Usług (účtová grupa 51) 8,885
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 55,901
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,956
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,596
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,859
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,501
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 64,002
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,095
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,095
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,094
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,595
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,555
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31330673 TIN: 2020314846 Numer VAT: SK2020314846
 • Zarejestrowana siedziba: POLNOMARKET, Šumavská 38, 82060, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava 851 04 30.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Hacker 6 639 € (100%) Haanova 39 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava 851 04
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   19.08.1992Nové obchodné meno:
   POLNOMARKET, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 820 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská a reklamná činnosť
   školiaca činnosť
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   poradenská činnosť v oblasti machanizácie poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava