Utwórz fakturę

M. Preymesser Logistika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy M. Preymesser Logistika
PIN 31330746
TIN 2020350343
Numer VAT SK2020350343
Data utworzenia 19 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M. Preymesser Logistika
Prístavná 12
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 563 838 €
Zysk 56 953 €
Kapitał 587 880 €
Kapitał własny 328 526 €
Dane kontaktowe
E-mail office@preymesser.sk
Telefon(y) 0262414195, 0262414196, 0262414197
Nr(y) faksu 0262414198
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 534,260
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 533,026
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,494
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,494
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 256,483
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 256,483
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,483
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 271,034
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 779
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 270,255
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,234
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,234
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 534,260
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 285,479
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,594
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,594
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 186,078
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 260,017
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -73,939
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,953
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,781
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 659
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 659
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 235,396
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 194,364
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 194,364
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,824
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,370
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,838
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,726
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,545
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 181
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,559,144
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,563,838
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,559,144
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -21
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,715
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,496,895
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,228
D. Usług (účtová grupa 51) 1,386,855
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 101,765
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 74,060
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,057
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,648
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 256
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -76
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,867
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 66,943
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 167,040
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,757
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 866
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 866
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23,891
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,459
O. Walutowe straty (563) 18,042
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 417
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,298
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 73,241
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,288
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,645
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,643
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 56,953
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31330746 TIN: 2020350343 Numer VAT: SK2020350343
 • Zarejestrowana siedziba: M. Preymesser Logistika, Prístavná 12, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Hermann Brenninger Waldweg 14 Thalmassing - Obersanding 931 07 Nemecko 08.04.2011
  Ing. Andrej Majoroš Tupolevova 22 Bratislava 851 01 19.08.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  M. Preymesser Beteiligungs GmbH 16 597 € (50%) Obertraublinger Str. 1 Neutraubling 930 73 SRN
  M. Preymesser GmbH & Co. KG Spedition 16 597 € (50%) Leierndorfer Str. 27 Langquaid 840 85 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2013Nové sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava-Ružinov 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Hermann Brenninger Waldweg 14 Thalmassing - Obersanding 931 07 Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2011
   01.03.2008Nové obchodné meno:
   M. Preymesser Logistika s. r. o.
   Noví spoločníci:
   M. Preymesser GmbH & Co. KG Spedition Leierndorfer Str. 27 Langquaid 840 85 SRN
   M. Preymesser Beteiligungs GmbH Obertraublinger Str. 1 Neutraubling 930 73 SRN
   14.03.1995Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   colná deklarácia
   19.08.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   logistika, sprostredkovanie dopravy
   prevádzkovanie skladov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Majoroš Tupolevova 22 Bratislava 851 01