Utwórz fakturę

TERCOMONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERCOMONT
PIN 31330878
TIN 2020290921
Data utworzenia 24 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERCOMONT
Zátišie 1
83103
Bratislava
Financial information
Zysk -1 984 €
Kapitał 4 591 €
Kapitał własny -28 506 €
Dane kontaktowe
E-mail tcm@terco.sk
Telefon(y) 0244454361
Nr(y) faksu 0244454381
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,618
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,604
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,587
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 470
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,117
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,618
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,490
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,804
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,381
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,381
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -3,319
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -45,044
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,142
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -55,186
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,984
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,108
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,898
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,404
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 210
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 210
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,296
D. Usług (účtová grupa 51) 88
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 915
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 915
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 293
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,296
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -88
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 208
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 208
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,504
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31330878 TIN: 2020290921
 • Zarejestrowana siedziba: TERCOMONT, Zátišie 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04 11.09.1998
  Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04 11.09.1998
  Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01 11.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Mislovič 2 224 € (33.3%) Haanova 26 Bratislava 851 04
  Ladislav Vychodil 2 224 € (33.3%) Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04
  Jozef Novák 2 224 € (33.3%) Puškinova 21 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Alexander Piovarcsy Haanova 24 Bratislava
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04
   31.10.1994Nové sidlo:
   Zátišie 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok 902 01
   30.10.1994Zrušené sidlo:
   Lazaretská 19 Bratislava 811 08
   24.08.1992Nové obchodné meno:
   TERCOMONT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 19 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovov a kovových výrobkov
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií a ich konštr. riešenia
   výroba strojov s mechanickým pohonom
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava
   Jozef Novák Puškinova 21 Pezinok
   Alexander Piovarcsy Haanova 24 Bratislava
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mislovič Haanova 26 Bratislava 851 04
   Ladislav Vychodil Prokopa Veľkého 15 Bratislava 811 04