Utwórz fakturę

Paragon - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Paragon
PIN 31330941
TIN 2020314780
Numer VAT SK2020314780
Data utworzenia 26 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Paragon
Račianska 96
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 519 252 €
Zysk -152 019 €
Dane kontaktowe
E-mail paragon@paragon.sk
Telefon(y) 0265424750, 0265424751, 0265424558, 0265424742, 0265421012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 151,258
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 39,837
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 39,837
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,837
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 106,806
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,695
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,695
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,962
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,711
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,711
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,205
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 78,149
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,147
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77,002
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,615
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,615
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 151,258
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,416
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 250,132
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 250,132
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,019
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,842
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,198
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,198
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,595
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,852
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,852
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,611
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,777
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,612
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,743
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,049
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,049
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 517,730
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 519,252
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 136,706
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 381,024
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,522
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667,983
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 82,279
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 154,096
D. Usług (účtová grupa 51) 223,971
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 184,565
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 133,246
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,841
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,478
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 875
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,095
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,095
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,102
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -148,731
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 57,384
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 415
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 409
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -407
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -149,138
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -152,019
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31330941 TIN: 2020314780 Numer VAT: SK2020314780
 • Zarejestrowana siedziba: Paragon, Račianska 96, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04 19.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Fabiánek 6 639 € (100%) Pražská 35 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.03.2013Nové sidlo:
   Račianska 96 Bratislava 831 02
   08.03.2013Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175, P.O.BOX 63 Bratislava 840 00
   19.12.2002Nové sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175, P.O.BOX 63 Bratislava 840 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04
   18.12.2002Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175 Bratislava 842 15
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   27.01.1998Nové sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175 Bratislava 842 15
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   26.01.1998Zrušené sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky a servis chladiacich a klimatizačných zariadení
   16.08.1994Nové sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   15.08.1994Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   26.08.1992Nové obchodné meno:
   Paragon spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a poradenská činnosť, inžiniering, v oblasti technických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05