Utwórz fakturę

INGENIUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Nazwa firmy INGENIUM
PIN 31331025
TIN 2020908296
Numer VAT SK2020908296
Data utworzenia 26 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INGENIUM
Prokopova 21
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 890 €
Zysk 16 498 €
Kapitał 29 868 €
Kapitał własny 24 490 €
Dane kontaktowe
E-mail jarova@boneheadz.sk
Telefon(y) 0903708014
Telefon(y) kom. 0903708014
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,462
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,594
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 373
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 29,462
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,846
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 381
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,498
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,616
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,610
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 657
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,766
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 50,890
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 47
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 50,840
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 28,169
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 24
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,991
C. Usług (účtová grupa 51) 19,273
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,360
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 173
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,348
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 22,721
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 29,599
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 77
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -76
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 22,645
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,147
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 16,498
Date of updating data: 15.03.2016
Date of updating data: 15.03.2016