Utwórz fakturę

Osiris Trade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Osiris Trade
PIN 31331157
TIN 2020816237
Numer VAT SK2020816237
Data utworzenia 31 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Osiris Trade
Jána Poničana 3
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 795 €
Zysk -4 652 €
Kapitał 11 234 €
Kapitał własny 9 560 €
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,105
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,030
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,030
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,030
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,075
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,200
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,200
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,875
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 387
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,488
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,105
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,908
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,588
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,588
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,652
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,197
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,097
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,278
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,278
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 819
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,795
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 39,795
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,376
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,457
D. Usług (účtová grupa 51) 35,875
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,581
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,537
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -111
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,692
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,652
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016