Utwórz fakturę

DISTLER - ŠUPPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DISTLER - ŠUPPA
PIN 31331319
TIN 2020328662
Numer VAT SK2020328662
Data utworzenia 31 sierpień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DISTLER - ŠUPPA
Estónska 12
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 551 694 €
Zysk 197 717 €
Kapitał 207 352 €
Kapitał własny 97 158 €
Dane kontaktowe
E-mail office@distler-suppa.sk
Telefon(y) 0244452362, 0249246742, 0249246942
Telefon(y) kom. +421902182374
Nr(y) faksu 0244452362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 273,771
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,700
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,700
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,700
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 269,112
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,851
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,851
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,851
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 233,261
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,522
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 228,739
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,959
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,959
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 273,771
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 206,902
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,546
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,546
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197,717
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,869
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 654
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 654
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 59,352
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,640
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,640
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,540
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,175
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,016
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,981
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,863
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,863
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 551,694
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 551,405
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 289
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 295,258
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,161
D. Usług (účtová grupa 51) 110,108
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 157,232
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 114,312
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,441
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,479
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 745
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,686
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,686
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,038
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,288
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 256,436
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 433,136
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,312
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,312
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,303
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 254,133
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 56,416
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 56,416
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 197,717
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331319 TIN: 2020328662 Numer VAT: SK2020328662
 • Zarejestrowana siedziba: DISTLER - ŠUPPA, Estónska 12, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 sierpień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava 31.08.1992
  Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava 31.08.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Distler 6 640 € (50%) Topoľčianska 17 Bratislava
  Ing. František Šuppa 6 640 € (50%) Estónska 12 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.02.2002Nové sidlo:
   Estónska 12 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   13.02.2002Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Romanová 1/102 Bratislava
   31.08.1992Nové obchodné meno:
   DISTLER - ŠUPPA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projetková činnosť v invetičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyslových a občianskych stavieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Romanová 1/102 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava