Utwórz fakturę

SPDe - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPDe
PIN 31331343
TIN 2020312184
Numer VAT SK2020312184
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPDe
Obchodná 41
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 930 €
Zysk -91 318 €
Kapitał 513 952 €
Kapitał własny 332 143 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252932425, +421252635523, +421252635522
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,340
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,340
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,340
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,120
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,793
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,732
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,975
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 79,460
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 74,982
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 664
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,388
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 157,608
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -91,318
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,478
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,478
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,228
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 146,930
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,858
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 133,630
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 442
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 237,218
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,561
C. Usług (účtová grupa 51) 204,823
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 290
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,782
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,762
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -90,288
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -73,896
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 8
X. Interesu dochód (662) 8
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 77
N. Walutowe straty (563) 5
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -69
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -90,357
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -91,318
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331343 TIN: 2020312184 Numer VAT: SK2020312184
 • Zarejestrowana siedziba: SPDe, Obchodná 41, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava 13.02.2001
  Ing.arch. Mária Lichvárová L.Dérera 33 Bratislava 831 01 25.01.2005
  Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD Vranského 39 Brezno 977 01 25.01.2005
  Ing. arch. Michal Petráš Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01 25.01.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Štefan Lichvár 3 320 € (50%) L. Dérera 33 Bratislava
  Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD 996 € (15%) Vranského 39 Brezno 977 01
  Ing. arch. Michal Petráš 996 € (15%) Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01
  Ing. arch. Mária Lichvárová 1 328 € (20%) L.Dérera 33 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Michal Petráš Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Michal Petráš Cesta na Kamzík 12690/5B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   29.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. arch. Mária Lichvárová L.Dérera 33 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Alexander Schleicher , PhD Vranského 39 Brezno 977 01
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Mária Lichvárová L.Dérera 33 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   Ing. arch. Alexander Schleicher , PhD Vranského 39 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   Ing. arch. Michal Petráš P.O.Hviezdoslava 2328 Topoľčany 955 01 Vznik funkcie: 25.01.2005
   28.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   28.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   27.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   13.02.2001Nové obchodné meno:
   SPDe s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 33 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   12.02.2001Zrušené obchodné meno:
   Softec Property Development, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dúbrovská 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   Ing. Norbert Zimmer Hanzlíčkova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   Softec Property Development, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbrovská 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v investorskej a inžinierskej oblasti
   sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti architektúry
   sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   činnosť realitnej kancelárie
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava
   Ing. Norbert Zimmer Hanzlíčkova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Fischer Bellova 23 Bratislava
   Ing. arch. Peter Flimel Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. arch. Štefan Lichvár L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Anton Scheber , CSc. Na kopci 8 Bratislava