Utwórz fakturę

HELWA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HELWA
PIN 31331360
TIN 2020301360
Numer VAT SK2020301360
Data utworzenia 02 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HELWA
Hraničiarska 58
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 106 €
Zysk -1 738 €
Kapitał 11 862 €
Kapitał własny -11 130 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 617
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 617
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 617
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 154
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 463
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 617
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,868
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,769
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,769
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,738
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,485
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,285
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,622
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,622
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,703
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,106
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,106
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,106
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,815
D. Usług (účtová grupa 51) 709
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,106
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -709
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -709
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -69
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -778
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331360 TIN: 2020301360 Numer VAT: SK2020301360
 • Zarejestrowana siedziba: HELWA, Hraničiarska 58, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava 20.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Helena Rinaldová 13 280 € (100%) Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2000Noví spoločníci:
   Helena Rinaldová Hraničiarska 125/58 Bratislava 851 10
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   20.08.1997Noví spoločníci:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Walter Rinalda Hraničiarska 125/58 Bratislava
   19.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Walter Rinalda Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Walter Rinalda
   29.04.1997Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo predaja
   12.02.1997Nové sidlo:
   Hraničiarska 58 Bratislava 851 10
   11.02.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   02.09.1992Nové obchodné meno:
   HELWA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   akvizičná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Walter Rinalda Cukrová 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Walter Rinalda