Utwórz fakturę

ACCESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ACCESS
PIN 31331386
TIN 2020335834
Numer VAT SK2020335834
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACCESS
Račianska 109/B
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 392 017 €
Zysk -27 537 €
Kapitał 167 135 €
Kapitał własny -875 356 €
Dane kontaktowe
E-mail access@access.sk
Telefon(y) 0244257735, 0244457339, 0244641321
Nr(y) faksu 0244257736
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 54,133
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 51,734
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,795
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 148,995
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 98,725
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,681
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,179
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 203,128
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -902,892
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,642
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,642
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 661
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -882,658
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,537
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,106,020
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 47,011
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,059,009
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 185,075
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,088
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,676
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 867,170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 392,017
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 287,524
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 102,196
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,297
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 410,653
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 141,232
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 96,623
C. Usług (účtová grupa 51) 112,738
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 29,436
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 894
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,963
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 10,200
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,567
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -18,636
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 39,127
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,941
M. Koszty oprocentowania (562) 3,359
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,582
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,941
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -26,577
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -27,537
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331386 TIN: 2020335834 Numer VAT: SK2020335834
 • Zarejestrowana siedziba: ACCESS, Račianska 109/B, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Uhliar Karola Adlera 11 Bratislava 841 01 29.04.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Uhliar 6 640 € (100%) Karola Adlera 11 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.2014Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Prípravné práce pri realizácii stavby
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
   Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   Počítačové služby
   Donášková služba
   Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.02.2014Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   29.04.2010Noví spoločníci:
   Miroslav Uhliar Karola Adlera 11 Bratislava 841 01
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Uhliar Karola Adlera 11 Bratislava 841 01
   Ing. Bohumil Svoboda Moyšova 3318/2 Bratislava 841 02
   28.04.2010Zrušeny spoločníci:
   INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SECURITIES HOLDING a.s. IČO: 35 742 780 Račianska 109/B Bratislava 831 02
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   10.06.1999Noví spoločníci:
   INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SECURITIES HOLDING a.s. IČO: 35 742 780 Račianska 109/B Bratislava 831 02
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Ing. Bohumil Svoboda Karola Adlera 32 Bratislava 841 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   09.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava 841 01
   07.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava
   06.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Mazák Jegorovovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   08.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava 831 01
   Miroslav Uhliar Sekurisova 2 Bratislava 841 01
   07.11.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Hlinková Fedinova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šurámyi Obchodná 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Mazák
   Ing. Juraj Pekarovič
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   ACCESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/B Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Hlinková Fedinova 18 Bratislava
   Ing. Stanislav Mazák Jegorovovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Juraj Pekarovič Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Ivana Sabolová Osloboditeľská 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Šurámyi Obchodná 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Mazák
   Ing. Juraj Pekarovič