Utwórz fakturę

M & L Hardcorrect - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Nazwa firmy M & L Hardcorrect
PIN 31331424
TIN 2020292780
Numer VAT SK2020292780
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M & L Hardcorrect
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 290 €
Zysk -17 793 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bikebratislava.sk
Telefon(y) 0948884997
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,100
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,394
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,394
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,394
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,509
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 186
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 186
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,323
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,286
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 197
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,100
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,145
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,145
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,145
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -67,136
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -67,136
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,793
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,245
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 89,521
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 89,511
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,538
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 323
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,215
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 186
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 186
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,295
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,290
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 320
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,866
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,104
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,539
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 315
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,085
D. Usług (účtová grupa 51) 14,638
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,948
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,595
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,257
4. Koszty społeczne (527, 528) 96
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 387
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,447
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,447
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,719
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,249
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -852
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 589
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 589
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -584
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,833
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,793
Date of updating data: 15.06.2016
Date of updating data: 15.06.2016
 • PIN :31331424 TIN: 2020292780 Numer VAT: SK2020292780
 • Zarejestrowana siedziba: M & L Hardcorrect, Trenčianska 17, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Venczel Bratislava 821 09 07.05.2013
  JUDr. Lucia Venczelová Trenčianska 17 Bratislava 821 09 07.05.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Venczel 6 639 € (100%) Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.06.2016Nové sidlo:
   Trenčianska 17 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   Nové predmety činnosti:
   Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Venczel Trenčianska 17 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Venczel Trenčianska 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 07.05.2013
   JUDr. Lucia Venczelová Trenčianska 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 07.05.2013
   29.05.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   služby požičovní
   výroba bižutérie a suvenírov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   M & L Hardcorrect spoločnosť s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré si nevyžadujú špeciálne licencie