Utwórz fakturę

EPIC - SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EPIC - SLOVAKIA
Stan Zniszczono
PIN 31331475
TIN 2020299215
Numer VAT SK2020299215
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EPIC - SLOVAKIA
Mudroňova 25/A
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 017 €
Zysk -15 809 €
Kapitał własny 646 931 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254411431
Nr(y) faksu 0254411318
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 921,329
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 890,324
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 883,685
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 71,267
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 791,723
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,567
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,128
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,938
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,092
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 92
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,000
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 4,268
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,268
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,578
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,578
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,067
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,067
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 921,329
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 671,855
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 674,761
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,604,054
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -929,293
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,809
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 249,474
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,684
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,684
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 233,469
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,274
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,274
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 80,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,172
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,178
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,022
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115,823
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,321
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,017
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,017
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,017
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,490
D. Usług (účtová grupa 51) 7,839
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,843
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,162
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,501
4. Koszty społeczne (527, 528) 180
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 113
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,008
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,008
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 259
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,535
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,688
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,470
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 842
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 842
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,628
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,628
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,624
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,005
2. Pozostałe koszty (562A) 1,005
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 5,586
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 33
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,154
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,689
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,120
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,120
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331475 TIN: 2020299215 Numer VAT: SK2020299215
 • Zarejestrowana siedziba: EPIC - SLOVAKIA, Mudroňova 25/A, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 wrzesień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.04.2015Zrušené obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 25/A Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahraničného partnera
   poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
   podielnictvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   CITY INVEST, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Gustav Wurmböck Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 23.09.2004
   Mgr. Martin Nagy Antolská 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Dkfm. Hartmut Flick dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   05.02.2015Noví spoločníci:
   CITY INVEST, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava 811 01
   04.02.2015Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H. Plöslgasse 8 1040 Viedeň Rakúsko
   Dkfm. Hartmut Flick pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   11.01.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Nagy Antolská 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.01.2013
   Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.01.2013
   06.05.2010Nové sidlo:
   Mudroňova 25/A Bratislava 811 01
   05.05.2010Zrušené sidlo:
   Hlavné nám. 5 Bratislava 811 01
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Gustav Wurmböck Salmannsdorfer str. 28 Viedeň 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 23.09.2004
   13.03.2001Nové sidlo:
   Hlavné nám. 5 Bratislava 811 01
   12.03.2001Zrušené sidlo:
   Mudroňova 25 Bratislava 811 01
   02.02.1999Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H. Plöslgasse 8 1040 Viedeň Rakúsko
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 1020 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   16.03.1998Nové sidlo:
   Mudroňova 25 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dkfm. Hartmut Flick Praterstrasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   15.03.1998Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava
   Mgr.-Kmf. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   06.10.1994Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   05.10.1994Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   21.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr.-Kmf. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   20.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1993Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika
   23.11.1993Zrušeny spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.11.1992Zrušené obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 810 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahraničného partnera
   poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
   podielnictvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Wallnerstrasse 8 1010 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava