Utwórz fakturę

Vakner - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vakner
PIN 31331521
TIN 2020908329
Numer VAT SK2020908329
Data utworzenia 04 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vakner
Rádiova 38
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 267 €
Zysk 2 670 €
Kapitał 8 353 €
Kapitał własny 7 022 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905399367
Telefon(y) kom. 0905399367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,666
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,215
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 500
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,951
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,666
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,692
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -282
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,670
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,974
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,974
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,931
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,267
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,267
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,556
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,028
C. Usług (účtová grupa 51) 14,742
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 631
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,711
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,497
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -81
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,630
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,670
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015