Utwórz fakturę

SIDOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SIDOP
PIN 31331637
TIN 2020314835
Numer VAT SK2020314835
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIDOP
Ružová dolina 6, P.O.Box 133
82005
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 207 160 €
Zysk 11 108 €
Kapitał 263 732 €
Kapitał własny -66 916 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 262,433
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 161,278
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 161,278
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 19,963
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 124,462
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,853
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 101,155
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 78,073
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 77,840
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,840
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 233
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,082
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,996
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,086
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 262,433
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,807
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,790
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,790
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 20
2. Inne fundusze (427, 42X) 20
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -75,365
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,185
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -76,550
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,108
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,240
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 238,488
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 238,465
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 79,752
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,159
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,159
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,914
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 617
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 363
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,779
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,920
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 205,305
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 207,160
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,018
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 201,287
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 191,333
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,733
D. Usług (účtová grupa 51) 103,526
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,758
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,242
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,493
4. Koszty społeczne (527, 528) 23
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 988
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,826
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,826
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 502
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,827
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,046
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,761
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,625
2. Pozostałe koszty (562A) 1,625
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,136
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,759
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,068
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331637 TIN: 2020314835 Numer VAT: SK2020314835
 • Zarejestrowana siedziba: SIDOP, Ružová dolina 6, P.O.Box 133, 82005, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01 27.02.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Klokner 6 639 € (100%) Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.03.2009Nové sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 25 820 05
   27.03.2009Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 820 05
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Klokner Čepeňská 1389/101 Sereď 926 01
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Klokner
   15.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   14.12.1998Nové sidlo:
   Ružová dolina 6, P.O.Box 133 Bratislava 820 05
   Noví spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   13.12.1998Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   21.03.1996Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   20.03.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   13.12.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   12.12.1993Zrušené sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 00
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   SIDOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 38 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obkladačské práce
   pokrývačské práce
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Klokner Novomeská 41/36 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Klokner