Utwórz fakturę

DOMAZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOMAZ
PIN 31331670
TIN 2020298731
Numer VAT SK2020298731
Data utworzenia 07 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOMAZ
Pri Suchom mlyne 3
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 511 197 €
Zysk 26 643 €
Kapitał 1 189 997 €
Kapitał własny 135 802 €
Dane kontaktowe
E-mail domaz@domaz.sk
witryna internetowa http://www.domaz.sk
Telefon(y) +421254789721, +421254774640
Telefon(y) kom. +421905824777, +421903716467
Nr(y) faksu 0254789721
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 686,436
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 406,518
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 406,518
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 50,944
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,233
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 333,341
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 273,726
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 125,708
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 125,708
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 97,480
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 97,480
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,480
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,538
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,881
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,657
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,192
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,192
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 686,436
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,386
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,245
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,245
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,124
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,124
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 80,374
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 80,374
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,643
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 556,050
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 130,973
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,903
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 126,070
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 16,452
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 281,049
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,608
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,608
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 234,899
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,260
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,782
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 127,576
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 466,584
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 511,197
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 364,055
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 132,529
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,613
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 464,666
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 283,991
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,512
D. Usług (účtová grupa 51) 56,358
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,106
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,842
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,842
4. Koszty społeczne (527, 528) 422
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,655
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,430
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,430
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,614
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 46,531
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 124,723
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,340
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 78
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 78
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,262
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,348
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,579
2. Pozostałe koszty (562A) 16,579
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,766
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,008
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,523
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,643
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015