Utwórz fakturę

ALAS - štrkové a betónové závody - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ALAS - štrkové a betónové závody
Stan W likwidacji
PIN 31331688
TIN 2020316892
Numer VAT SK2020316892
Data utworzenia 04 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALAS - štrkové a betónové závody
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 536 €
Zysk -16 816 €
Kapitał 10 238 €
Kapitał własny -717 241 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0269204011, 0269204035, 0269204070
Nr(y) faksu 0269204009, 0269204077
Date of updating data: 27.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,557
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,343
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,343
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,343
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,214
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 811
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 811
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 811
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 334
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 334
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,069
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 376
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 693
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,557
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -748,640
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 56,401
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -808,141
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,464
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -815,605
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,816
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 759,197
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 759,197
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 113,120
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,083
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 645,117
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 27.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,536
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,536
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,022
D. Usług (účtová grupa 51) 7,414
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 193
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,415
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,486
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,414
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,370
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,985
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 9,985
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 385
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,370
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,856
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,816
Date of updating data: 27.07.2016
Date of updating data: 27.07.2016