Utwórz fakturę

ALAS - štrkové a betónové závody - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ALAS - štrkové a betónové závody
Stan W likwidacji
PIN 31331688
TIN 2020316892
Numer VAT SK2020316892
Data utworzenia 04 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALAS - štrkové a betónové závody
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 63 €
Zysk -5 492 €
Kapitał 10 238 €
Kapitał własny -717 241 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0269204011, 0269204035, 0269204070
Nr(y) faksu 0269204009, 0269204077
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 773,864
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,343
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,343
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,343
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 765,521
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 765,000
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 765,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 492
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 492
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 773,864
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,869
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 56,402
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -59,957
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,464
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -67,421
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,492
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 762,995
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 762,995
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117,909
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,909
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 644,606
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 63
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 63
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 638
D. Usług (účtová grupa 51) 144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 94
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -575
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -144
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,437
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,243
2. Pozostałe koszty (562A) 4,243
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 194
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,437
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,012
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,492
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016