Utwórz fakturę

INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING
PIN 31331726
TIN 2020300667
Numer VAT SK2020300667
Data utworzenia 08 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 898 €
Zysk -26 131 €
Kapitał 49 712 €
Kapitał własny 25 584 €
Dane kontaktowe
E-mail pfstatik@pfstatik.sk
Telefon(y) 0267200051
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,981
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,234
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,234
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,234
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,621
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,629
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,629
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,992
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,062
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,930
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 126
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 126
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,981
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -548
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 115
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,218
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,218
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 15,611
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,611
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,131
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,529
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,703
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,703
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,882
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,393
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,393
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,476
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,693
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,320
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,944
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,944
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 75,898
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 75,898
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 75,898
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,818
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 371
D. Usług (účtová grupa 51) 41,547
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 57,730
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,512
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,666
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,552
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 582
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 582
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 588
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -24,920
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,980
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 251
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 251
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -251
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25,171
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,131
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331726 TIN: 2020300667 Numer VAT: SK2020300667
 • Zarejestrowana siedziba: INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Federič Pohraničníkov 43 Bratislava 12.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dipl. Ing. Reinhard Klestil 6 639 € (100%) Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.04.2008Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Schweglergasse 11 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   16.04.2008Zrušené sidlo:
   Pri hradnej studni 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   09.04.2001Nové sidlo:
   Pri hradnej studni 1 Bratislava 811 03
   08.04.2001Zrušené sidlo:
   Radvanská 9 Bratislava 811 01
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Pohraničníkov 43 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Vigľašská 4 Bratislava
   06.03.1995Nové sidlo:
   Radvanská 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Federič Vigľašská 4 Bratislava
   05.03.1995Zrušené sidlo:
   Urbánkova 11 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   INTERNATIONAL BUILDING CONSULTING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Urbánkova 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská služba v stavebníctve, strojárskom priemysle
   inžinierska činnosť
   geodetické a kartografické činnosti
   sprostredkovanie obchodu, obch. činnosť so spotrebným tovarom
   zastupovanie česko-slovenských zahraničných právnických osôb v obchodných jednaniach
   využitie patentov a obchodných znakov v súvislosti so svojou činnosťou
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Reinhard Klestil Siegelgasse 1 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika