Utwórz fakturę

Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/
PIN 31331751
TIN 2020328673
Numer VAT SK2020328673
Data utworzenia 04 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/
Syslia 40
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 832 143 €
Zysk 8 537 €
Kapitał 569 789 €
Kapitał własny 14 923 €
Dane kontaktowe
E-mail koloria@koloria.sk
Telefon(y) 0252920349
Telefon(y) kom. 0905982591
Nr(y) faksu 0252920349
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 655,303
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 43,753
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 43,753
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,753
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 611,550
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 587,633
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 587,633
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,074
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,074
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,074
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,843
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,741
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,102
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 655,303
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 447,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,555
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,555
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 400,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,268
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,268
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,537
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,943
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,512
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,512
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 146,431
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 103,843
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,843
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,269
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,570
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 933
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,816
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 60,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 832,143
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 832,143
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 743,323
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 88,820
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,457
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 609,873
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,806
D. Usług (účtová grupa 51) 126,465
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,361
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,709
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,437
4. Koszty społeczne (527, 528) 215
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 952
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,686
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,999
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,741
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,741
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,741
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,945
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,408
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,408
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,537
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015