Utwórz fakturę

RICOH Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Nazwa firmy RICOH Slovakia
PIN 31331785
Data utworzenia 07 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RICOH Slovakia
Koceľova 9
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 757 762 €
Zysk 268 144 €
Kapitał 4 531 053 €
Kapitał własny 3 485 286 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250248277, 0232630620, 0232630621
Nr(y) faksu 0250248261, 0232630661
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,071,294
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 927,564
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,378
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,127
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 5,251
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 902,186
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 694,577
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 207,609
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,136,522
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 400,461
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 400,461
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,020,442
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,009,619
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,009,619
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,816
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,007
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,715,619
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,107
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,702,512
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,208
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,208
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,071,294
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,513,583
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 136,095
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 136,095
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,610
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,610
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,095,602
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,095,602
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 132
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 132
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 268,144
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 557,711
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48,853
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25,459
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 23,394
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 481,891
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 288,385
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288,385
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 52,753
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 29,414
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104,391
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,948
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,967
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,967
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,692,652
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,757,762
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,338,124
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,319,645
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 34,883
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,110
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,400,635
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,012,439
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,423,811
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 92,979
D. Usług (účtová grupa 51) 369,208
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 923,081
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 666,869
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 222,296
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,916
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,632
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 538,640
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 538,640
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,349
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,496
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 357,127
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,759,332
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,255
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,243
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,243
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,039
O. Walutowe straty (563) 226
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,813
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,216
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 359,343
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 91,199
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 118,957
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -27,758
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 268,144
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016
 • PIN :31331785
 • Zarejestrowana siedziba: RICOH Slovakia, Koceľova 9, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  David Mills Samphire House, Eden Meadows Oxted RH8 9HS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 14.10.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ricoh Europe Holdings PLC 136 095 € (100%) Londýn NW1 3BF Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.10.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   David Mills Samphire House, Eden Meadows Oxted RH8 9HS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 14.10.2016
   12.09.2015Nový štatutárny orgán:
   Nicola Clare Downing Caelian Place, St. Stephens Avenue 2 St Albans AL34FD Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 22.07.2015
   31.07.2015Nové obchodné meno:
   RICOH Slovakia s.r.o.
   04.07.2015Noví spoločníci:
   Ricoh Europe Holdings PLC Triton Street 20 Londýn NW1 3BF Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   kopírovacie služby
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   08.03.1994Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 08
   07.09.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky