Utwórz fakturę

C.A. TURIST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C.A. TURIST
PIN 31331793
TIN 2020316991
Numer VAT SK2020316991
Data utworzenia 08 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C.A. TURIST
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 114 009 €
Zysk 1 216 €
Kapitał 7 499 €
Kapitał własny 3 161 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252931211, 0252931214
Telefon(y) kom. +421905517255
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,323
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,203
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 532
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 260
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 272
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,654
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,261
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,393
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 120
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,323
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,376
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,143
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,896
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,039
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,216
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,947
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 564
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,885
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 433
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 564
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 492
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 246
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,125
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 498
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 498
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 113,141
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 114,009
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 112,341
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 868
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,635
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,683
D. Usług (účtová grupa 51) 100,764
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,226
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,968
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 277
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 692
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,374
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,894
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 200
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 200
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -198
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,176
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,216
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331793 TIN: 2020316991 Numer VAT: SK2020316991
 • Zarejestrowana siedziba: C.A. TURIST, Odborárska 23, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51 26.11.2001
  Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51 26.11.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Macho 3 319 € (50%) Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
  Janka Panáková 3 319 € (50%) Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2014Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sekretárske a administratívne práce
   21.10.2014Nové sidlo:
   Odborárska 23 Bratislava 831 02
   20.10.2014Zrušené sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   04.01.2005Nové obchodné meno:
   C.A. TURIST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce a čistiace práce
   prípravné práce pre stavbu - zemné , búracie a výkopové práce bez použitia výbušnín
   zámočníctvo
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sekretárske a administratívne práce
   03.01.2005Zrušené obchodné meno:
   C.A. TURIST, spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 09
   26.11.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Macho Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   25.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Janka Panáková Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   22.04.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Janka Panáková Veľká Paka 323 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Panáková Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Macho 391 Nitrianska Blatnica
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Hana Horská Furdekova 14 Bratislava
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Ing. Peter Vajda , CSc. Hummelova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Panáková - riaditeľka
   Ing. Peter Vajda
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   C.A. TURIST, spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Hana Horská Furdekova 14 Bratislava
   Jana Panáková Topoľčianska 20 Bratislava
   Ing. Peter Vajda , CSc. Hummelova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Panáková - riaditeľka
   Ing. Peter Vajda