Utwórz fakturę

A R E A geodetická - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A R E A geodetická
PIN 31331807
TIN 2020316947
Numer VAT SK2020316947
Data utworzenia 08 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A R E A geodetická
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 877 €
Zysk -19 379 €
Kapitał 90 691 €
Kapitał własny 55 439 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243414503, 0903456977
Telefon(y) kom. 0903456977
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 23,000
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 23,000
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,530
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,703
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,806
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,021
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 54,530
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,060
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,677
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,677
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,764
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 29,401
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,379
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,470
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,813
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 16,657
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,231
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 890
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,536
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,877
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,877
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 40,296
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,376
C. Usług (účtová grupa 51) 9,782
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,401
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,696
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,887
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,154
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -18,419
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,719
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -18,419
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -19,379
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331807 TIN: 2020316947 Numer VAT: SK2020316947
 • Zarejestrowana siedziba: A R E A geodetická, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava 14.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaroslav Štvrtecký 13 280 € (100%) Fedinova 8 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   19.05.1997Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   18.05.1997Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   22.11.1995Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle právnych úprav
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách spojených s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   21.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Poncová Teplická 1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Trochan Febr. víť. 101 Bratislava
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   A R E A spol. s r. o. geodetická spoločnosť
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   výkon funkcie zodpovedného geodeta
   overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác
   zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti
   zabezpečovanie majetko-právneho vysporiadania nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Poncová Teplická 1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava
   Ing. Vladimír Trochan Febr. víť. 101 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Štvrtecký Fedinova 8 Bratislava