Utwórz fakturę

SCHIESSER KORK SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SCHIESSER KORK SLOVAKIA
PIN 31331882
TIN 2020332809
Numer VAT SK2020332809
Data utworzenia 08 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHIESSER KORK SLOVAKIA
Riazanská 41
83103
Bratislava
Financial information
Zysk -960 €
Kapitał -2 906 €
Kapitał własny -10 712 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244855806
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 -2,907
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -3,123
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 595
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 595
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -5,331
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -5,342
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,342
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,613
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,613
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 -2,907
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,673
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,149
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,149
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -524
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,766
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 41
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 41
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,725
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 766
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 766
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 959
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 5,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331882 TIN: 2020332809 Numer VAT: SK2020332809
 • Zarejestrowana siedziba: SCHIESSER KORK SLOVAKIA, Riazanská 41, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Charlotte Švecová Riazanská 41 Bratislava 08.09.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Charlotte Švecová 6 639 € (100%) Riazanská 41 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Charlotte Švecová Riazanská 41 Bratislava 831 03
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Charlotte Švecová Riazanská 41 Bratislava 831 03
   29.12.1993Noví spoločníci:
   Charlotte Švecová Riazanská 41 Bratislava 831 03
   28.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Charlotte Švecová Riazanská 41 Bratislava 831 03
   Gerhard Schiesser Gesellschaft m.b.H., Margareteng. 1a-3a Wien 1103 Rakúska republika
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   SCHIESSER KORK SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 41 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tlmočníckych a prekladateľských prác
   získavanie, poskytovanie a spracovanie obchodných informácií
   sprostredkovanie prenájmu prevádzkových, obchodných a kancelárskych priestorov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   školiaca činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Charlotte Švecová Riazanská 41 Bratislava 831 03
   Gerhard Schiesser Gesellschaft m.b.H., Margareteng. 1a-3a Wien 1103 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Charlotte Švecová Riazanská 41 Bratislava