Utwórz fakturę

Ricambi - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ricambi
PIN 31331947
TIN 2020328684
Numer VAT SK2020328684
Data utworzenia 10 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ricambi
Ľubochnianska 1015/6
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 810 €
Zysk 815 €
Kapitał 29 024 €
Kapitał własny 7 778 €
Dane kontaktowe
E-mail ricambi@azet.sk
Telefon(y) 0244454612
Telefon(y) kom. 0905241315, 0905620582
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,147
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,147
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,059
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,059
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,987
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,987
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,987
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,101
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,986
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 115
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,147
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,593
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,740
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,740
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 38
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 815
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,554
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 255
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 255
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,731
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,152
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,152
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 361
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 127
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,810
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,576
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 234
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,659
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,687
D. Usług (účtová grupa 51) 6,985
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,746
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,219
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,485
4. Koszty społeczne (527, 528) 42
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,151
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,663
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 106
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 230
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 230
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015