Utwórz fakturę

GEOTOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GEOTOP
PIN 31332048
TIN 2020316859
Numer VAT SK2020316859
Data utworzenia 10 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEOTOP
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 794 €
Zysk 28 626 €
Kapitał 29 768 €
Kapitał własny -18 348 €
Dane kontaktowe
E-mail geotopsro@gmail.com
Telefon(y) +421243292487
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,118
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,118
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 49,476
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 49,476
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,476
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,642
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,581
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,061
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,118
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,278
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,499
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 54
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,445
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,619
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,717
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,336
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,626
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,840
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,560
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,560
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 45,946
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,794
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,794
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,087
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,616
D. Usług (účtová grupa 51) 5,295
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 176
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,707
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 30,883
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 309
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 309
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,358
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,358
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,049
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,658
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,032
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,032
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,626
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31332048 TIN: 2020316859 Numer VAT: SK2020316859
 • Zarejestrowana siedziba: GEOTOP, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rudolf Uhliarik 10.09.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rudolf Uhliarik 3 585 € (52.9%)
  Johann Danihel 3 187 € (47.1%) 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Belica Toryská 28 Bratislava
   Ing. Marián Hildebrand Jozefa Hagaru 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   10.09.1992Nové obchodné meno:
   GEOTOP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Geodetické práce pre iné subjekty okrem prác v geodetických základoch, evidencie nehnuteľností, AIS GK, operáte štátnej hranice, geometrických plánov na zmenu administratívnych jednotiek a katastrálnych hraníc.
   Noví spoločníci:
   Milan Belica Toryská 28 Bratislava
   Ing. Marián Hildebrand Jozefa Hagaru 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Uhliarik