Utwórz fakturę

T.I.E.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy T.I.E.S.
PIN 31332099
TIN 2020290690
Numer VAT SK2020290690
Data utworzenia 11 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T.I.E.S.
Technická 5
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 282 034 €
Zysk -238 998 €
Kapitał 3 055 628 €
Kapitał własny 941 748 €
Dane kontaktowe
E-mail insta@insta.sk
Telefon(y) 0905746982, 0243426585, 0265412770
Telefon(y) kom. 0905722790, 0905745583
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,923,139
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,993,909
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 457,659
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 83,333
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 339,764
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,562
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,536,250
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,536,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 929,230
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 811,658
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 811,658
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 116,282
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 46,290
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 69,992
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,290
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,107
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 183
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,923,139
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 841,305
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,070,276
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,726
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,072,002
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -189,973
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -189,973
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -238,998
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,081,834
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 142
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 142
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,081,692
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 185,616
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,616
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 368,143
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,871
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,939
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,124
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,412,999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 282,035
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 282,034
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 174,938
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 84,485
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,428
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,183
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 113,521
D. Usług (účtová grupa 51) 100,945
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 142,316
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,733
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,344
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,239
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,141
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,893
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,893
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,571
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -138,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,957
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 99,686
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 85,000
2. Pozostałe koszty (562A) 85,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,686
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -99,685
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -238,038
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -238,998
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31332099 TIN: 2020290690 Numer VAT: SK2020290690
 • Zarejestrowana siedziba: T.I.E.S., Technická 5, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01 17.01.2000
  Ing. Peter Baliga Deviata 8/A Bratislava 831 01 04.11.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Oľga Baligová 200 000 € (100%) Deviata 8/A Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Baliga Deviata 8/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.11.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2003Nové sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom motorových vozidiel
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   17.01.2000Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01
   16.01.2000Zrušené sidlo:
   Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   14.09.1998Nové sidlo:
   Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchodu
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   13.09.1998Zrušené sidlo:
   Jadranská 25 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkom/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchod
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   15.05.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   25.06.1993Nové sidlo:
   Jadranská 25 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkom/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchod
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   24.06.1993Zrušené sidlo:
   Vysoká 27 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing a management v oblasti obchodu
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mário Gašpar 3/27 Dunajská Lužná
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1992Nové obchodné meno:
   T.I.E.S., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 27 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing a management v oblasti obchodu
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mário Gašpar 3/27 Dunajská Lužná
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava