Utwórz fakturę

M E D I L A S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M E D I L A S
PIN 31332528
TIN 2020293110
Numer VAT SK2020293110
Data utworzenia 18 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M E D I L A S
Malinová 2/A
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 921 213 €
Zysk 200 230 €
Kapitał 2 085 001 €
Kapitał własny 1 077 336 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@medilas.sk
Telefon(y) 0257206140
Nr(y) faksu 0257206142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,285,255
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,403
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,901
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 1,901
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 115,502
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 113,825
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,677
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,161,171
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 188,959
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 142
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 188,817
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 51,003
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 498
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 498
8. Podatek odroczony należności (481A) 50,505
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,155,047
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,148,915
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,148,915
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,132
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 766,162
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,502
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 754,660
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,681
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 806
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,875
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,285,255
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,277,566
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 144,763
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,500
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 916,074
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 916,074
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 200,230
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,007,689
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 333
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 333
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 718
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 718
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 49,978
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 936,721
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 364,320
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364,320
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 531,422
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,421
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,702
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,856
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,132
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,831
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,301
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,900,854
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,921,213
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,827,892
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 72,962
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,467
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,892
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,641,840
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 832,749
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,308
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -5,664
D. Usług (účtová grupa 51) 494,551
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 175,942
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 129,186
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,426
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,330
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,074
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,117
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,117
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,513
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 42,206
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,044
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 279,373
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 546,910
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 42
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,647
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,700
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11,466
2. Pozostałe koszty (562A) 3,234
O. Walutowe straty (563) 59
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,888
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,605
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 261,768
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 61,538
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 65,404
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,866
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 200,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31332528 TIN: 2020293110 Numer VAT: SK2020293110
 • Zarejestrowana siedziba: M E D I L A S, Malinová 2/A, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01 05.11.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Šolík 14 000 € (93.3%) Nálepkova 27 Pezinok 902 01
  Ing. Erika Šolíková 1 000 € (6.7%) Devínska cesta 8 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Erika Šolíková Devínska cesta 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.11.2008
   10.11.2008Zrušeny spoločníci:
   "Medilas" Export-Handels GmbH Brunhildengasse 1a/8 Wien 1150 Rakúska republika
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   23.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   26.02.2005Nové sidlo:
   Malinová 2/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   25.02.2005Zrušené sidlo:
   Pri Habánskom mlyne 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   11.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   28.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01
   "Medilas" Export-Handels GmbH Brunhildengasse 1a/8 Wien 1150 Rakúska republika
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   27.11.2003Zrušeny spoločníci:
   "Medilas" Export-HandelsBmbH Felbigergasse 3 Wien Rakúska republika
   Iveta Kamenická H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   14.07.1998Nové sidlo:
   Pri Habánskom mlyne 16 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   "Medilas" Export-HandelsBmbH Felbigergasse 3 Wien Rakúska republika
   Iveta Kamenická H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Zrušeny spoločníci:
   MEDILAS GmbH Stumpergasse 2/6 Wien Rakúska republika
   Ing. Norbert Kamenický H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   27.07.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   26.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dobiáš - riaditeľ Obchodná 26 Bratislava
   18.09.1992Nové obchodné meno:
   M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj medicínskotechnických prístrojov a nástrojov
   Noví spoločníci:
   MEDILAS GmbH Stumpergasse 2/6 Wien Rakúska republika
   Ing. Norbert Kamenický H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Dobiáš - riaditeľ Obchodná 26 Bratislava