Utwórz fakturę

TEKDAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEKDAN
PIN 31332552
TIN 2020290811
Numer VAT SK2020290811
Data utworzenia 21 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEKDAN
Björnsonova 3
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 753 972 €
Zysk 41 505 €
Kapitał 594 637 €
Kapitał własny 167 975 €
Dane kontaktowe
E-mail j.kubovcakova@mail.telekom.sk
Telefon(y) 0262410158, 0262410391, 0262410069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 881,224
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 93,087
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93,087
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,564
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 66,523
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 787,863
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,159
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,520
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 6,639
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -51,849
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,100
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -52,949
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 109,989
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 109,989
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,989
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 711,564
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 512,487
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 199,077
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 274
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 274
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 881,224
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,519
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,880
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,880
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 498
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 12,012
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 12,012
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 143,624
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 143,624
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,505
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 676,672
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,224
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,224
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 671,381
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 668,431
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 668,431
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -105,773
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,768
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,065
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,890
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,067
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,067
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 753,992
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 753,972
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 751,972
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 697,595
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,714
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,186
D. Usług (účtová grupa 51) 568,155
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,581
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,842
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,796
4. Koszty społeczne (527, 528) 943
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,779
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,686
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,686
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 494
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,377
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 135,917
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,735
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 212
2. Pozostałe koszty (562A) 212
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,523
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,715
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 53,662
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,157
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,157
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 41,505
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015