Utwórz fakturę

MEGAPTERA, Trading Company - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Nazwa firmy MEGAPTERA, Trading Company
PIN 31332641
Data utworzenia 17 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEGAPTERA, Trading Company
Nitrianska 99
92001
Hlohovec
Financial information
Zysk -4 314 €
Kapitał 8 435 €
Kapitał własny 6 776 €
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,800
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,800
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,800
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 174,371
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 180,171
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,885
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,701
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,701
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,604
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,314
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 185,056
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 433
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 184,619
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,491
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 148,168
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,297
C. Usług (účtová grupa 51) 2,856
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 441
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,297
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,856
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -56
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,353
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,314
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016