Utwórz fakturę

MEDIFERA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Nazwa firmy MEDIFERA
PIN 31332668
TIN 2020343248
Numer VAT SK2020343248
Data utworzenia 17 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIFERA
Štúrova 12
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -45 400 €
Kapitał 171 364 €
Kapitał własny -647 487 €
Dane kontaktowe
Nr(y) faksu 0257200949
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 762
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 624
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 624
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 624
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 138
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 762
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,006,532
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,036,914
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,036,914
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 125,817
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,475
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,475
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,128,338
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,128,338
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -45,400
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,007,294
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,005,286
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 993,789
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,497
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,008
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 702
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 702
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 306
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,000
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -457
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 935
D. Usług (účtová grupa 51) 1,682
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) -3,459
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) -659
4. Koszty społeczne (527, 528) -2,800
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 457
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,617
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,897
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 43,783
2. Pozostałe koszty (562A) 43,783
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,114
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -44,897
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -44,440
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -45,400
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016