Utwórz fakturę

Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie
PIN 31332820
TIN 2020345228
Numer VAT SK2020345228
Data utworzenia 22 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie
Jána Stanislava 2
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 904 €
Zysk -932 €
Kapitał 4 193 €
Kapitał własny 3 959 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,222
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,816
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,222
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,027
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 7,190
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 182
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -10,052
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -932
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,195
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,125
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 133
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 992
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 26,904
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 26,504
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 400
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,798
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,017
C. Usług (účtová grupa 51) 781
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 106
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 106
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 78
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 78
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -78
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 28
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -932
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015