Utwórz fakturę

H V print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H V print
PIN 31332862
TIN 2020335768
Numer VAT SK2020335768
Data utworzenia 23 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H V print
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 649 929 €
Zysk 31 619 €
Kapitał 384 919 €
Kapitał własny 237 811 €
Dane kontaktowe
E-mail hvprint@hvprint.sk
Telefon(y) 0220909668, 0244633092, 0903561555, 0903780160, 0905507183, 0917453351, 0244458363, 0244460924
Telefon(y) kom. +421903561555, 0903780160, 0917453351
Nr(y) faksu 0244458363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 358,827
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 129,215
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 129,215
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 129,215
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 228,369
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99,456
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99,456
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 83,892
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 82,213
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,213
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,561
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 118
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,021
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,576
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,445
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,243
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,243
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 358,827
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,430
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 170,508
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 170,508
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,619
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,580
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,559
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,072
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,072
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 487
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 64,183
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,821
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,821
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 998
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,627
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,209
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,528
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,838
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 53,817
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 53,817
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 618,270
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 649,929
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 618,270
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,659
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,057
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 286,540
D. Usług (účtová grupa 51) 108,055
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 158,981
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 121,893
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,121
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,967
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 900
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,149
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,149
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,432
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 44,872
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 223,675
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,053
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,655
2. Pozostałe koszty (562A) 1,655
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,398
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,047
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 41,825
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,206
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,206
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,619
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31332862 TIN: 2020335768 Numer VAT: SK2020335768
 • Zarejestrowana siedziba: H V print, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Emília Vadovičová riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava 821 01 23.09.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Emília Vadovičová 6 639 € (100%) Rumančekova 6 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.03.2008
   08.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.03.2008
   07.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   27.10.2004Nové sidlo:
   Hattalova 12/A / 3409 Bratislava 831 03
   26.10.2004Zrušené sidlo:
   Varšavská 22 Bratislava 831 03
   22.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.09.1992
   21.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   11.10.1993Nové obchodné meno:
   H V print, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Varšavská 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   10.10.1993Zrušené obchodné meno:
   H V H print, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Dagmar Hladíková Toryská 10 Bratislava
   Štefan Jurka Gregorovej 2 Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka
   23.09.1992Nové obchodné meno:
   H V H print, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie a reklamy
   výroba a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a merkantilných tlačív
   Noví spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Dagmar Hladíková Toryská 10 Bratislava
   Štefan Jurka Gregorovej 2 Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka