Utwórz fakturę

ANVER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANVER
PIN 31332943
TIN 2020345239
Numer VAT SK2020345239
Data utworzenia 28 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANVER
Moldavská 21
04011
Bratislava
Financial information
Zysk -2 395 €
Kapitał 168 272 €
Kapitał własny 117 €
Dane kontaktowe
E-mail eyre@centrum.sk
Telefon(y) 0944245167
Telefon(y) kom. 0944245167
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 168,295
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,768
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,768
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,572
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 196
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 153,527
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,050
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 67,050
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 86,383
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 86,175
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,175
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 208
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 94
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 168,295
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,279
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 499
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 499
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,022
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,443
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,395
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,574
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 80
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 80
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 161,159
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,735
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,735
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,837
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,161
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,286
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 140
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,304
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,435
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,435
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,060
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 370
4. Koszty społeczne (527, 528) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,435
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,435
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,395
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015