Utwórz fakturę

MEDIA TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDIA TRADE
PIN 31333150
TIN 2020364995
Numer VAT SK2020364995
Data utworzenia 29 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIA TRADE
Krížna 28
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 953 872 €
Zysk 14 581 €
Kapitał 1 225 699 €
Kapitał własny 707 574 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255422129
Nr(y) faksu 0250227111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,165,191
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 781,556
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 471,245
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 67,317
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 391,988
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,940
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 310,311
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 32,180
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 278,131
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 379,338
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 94,994
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 94,994
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 255,504
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 233,340
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,340
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,086
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 78
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,840
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,068
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,772
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,297
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,369
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,928
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,165,191
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,433
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 160,607
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 160,607
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 537,545
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 537,545
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,581
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 444,758
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 109,068
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 102,527
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,541
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 327,524
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 305,741
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 305,741
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,163
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,135
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,417
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 68
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,166
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,947,677
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,953,872
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,652,281
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 295,396
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,195
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,924,364
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,449,180
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 65,051
D. Usług (účtová grupa 51) 169,648
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 179,963
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,232
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,566
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,165
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,147
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 83,779
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 83,779
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -42,377
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,973
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,508
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 263,798
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,689
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,689
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,684
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,824
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,243
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,362
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,581
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31333150 TIN: 2020364995 Numer VAT: SK2020364995
 • Zarejestrowana siedziba: MEDIA TRADE, Krížna 28, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 29.09.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Ivan Kmotrík 7 000 € (100%) Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava Vznik funkcie: 29.09.1992
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   07.12.1998Nové predmety činnosti:
   leasing hnuteľných vecí
   28.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   27.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a zdravotníckym materiálom
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   15.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   14.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   20.04.1994Nové sidlo:
   Krížna 28 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení-lekáreň
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a zdravotníckym materiálom
   19.04.1994Zrušené sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   29.09.1992Nové obchodné meno:
   MEDIA TRADE spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v obchode
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov
   vydavateľská činnosť
   realitná kancelária
   marketing a management v uvedených oblastiach
   organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava