Utwórz fakturę

Lazaretská 15 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Lazaretská 15
Stan Zniszczono
PIN 31333486
Data utworzenia 02 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lazaretská 15
Lazaretská 15
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 209 708 €
Zysk 77 511 €
Kapitał 968 005 €
Kapitał własny 901 623 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259420000
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 996,191
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 845,652
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 845,652
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 349,963
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 495,689
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 149,590
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,105
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,034
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,034
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 148,485
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 148,485
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 949
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 949
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 996,191
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 934,211
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 497,909
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 497,909
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 49,791
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 49,791
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 309,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 309,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,511
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,980
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 39,321
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 39,321
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,869
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,547
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,547
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 322
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,790
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 20,790
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 209,708
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 209,708
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 209,708
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,186
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 121
D. Usług (účtová grupa 51) 53,760
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,658
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,644
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,644
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,003
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 99,522
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 155,827
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 164
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -149
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 99,373
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,862
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,896
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -6,034
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 77,511
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016
 • PIN :31333486
 • Zarejestrowana siedziba: Lazaretská 15, Lazaretská 15, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 październik 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Lazaretská 15, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   19.08.2016Nové obchodné meno:
   Lazaretská 15, s. r. o.
   06.03.1997Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   02.10.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným