Utwórz fakturę

Egas - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Egas
PIN 31333494
TIN 2020299017
Numer VAT SK2020299017
Data utworzenia 02 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Egas
Žižkova 1
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 309 226 €
Zysk 115 250 €
Kapitał 432 556 €
Kapitał własny -375 588 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254412921
Telefon(y) kom. +421903708363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 341,582
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,912
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,912
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,912
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 308,395
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 238,695
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 235,935
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235,935
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,760
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 69,700
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 43,069
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,631
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,275
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,275
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 341,582
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -260,338
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,114
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,114
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -383,374
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 143,772
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -527,146
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,250
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 601,920
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,055
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 12,765
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,130
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,160
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 510,947
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 348,494
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 348,494
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 132,754
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,754
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,840
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,534
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 571
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 63,918
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 63,307
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 611
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,309,226
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,104,017
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205,209
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,179,793
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 449,911
D. Usług (účtová grupa 51) 559,064
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 100,190
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 74,721
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,297
4. Koszty społeczne (527, 528) -828
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,751
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,779
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,779
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -10,018
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,116
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 129,433
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,042
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,954
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,564
2. Pozostałe koszty (562A) 2,564
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,390
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,948
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 120,485
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,235
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,235
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 115,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31333494 TIN: 2020299017 Numer VAT: SK2020299017
 • Zarejestrowana siedziba: Egas, Žižkova 1, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05 02.10.1992
  Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01 02.10.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Ďumbala 2 324 € (35%) Starhradská 16 Bratislava 851 05
  Ing. Ján Sýkora 2 324 € (35%) kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01
  Tibor Neusch 1 992 € (30%) Galanta 924 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.10.1992
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.10.1992
   25.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   21.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   20.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   02.10.1992Nové obchodné meno:
   Egas spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb.
   Marketing, management v oblasti investičnej výstavby.
   Inžinierska činnosť, reklamná a propagačná činnosť.
   Kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava